Няколко примера на витрините, както се вижда в Китай

mannequin de vitrine chine

Само един кратък пост да покаже някои примери за витрините и витрина Китай стил. Интересно е да се отбележи, че почти всички използвани манекени има европейски облик. В противен случай, тези примери не са толкова много по-различен от това, което можеше да се очаква в западния свят (ние не сме изненадани …). Най-общо казано, китайците, живеещи в по-големите градове са склонни да имитират западния начин на живот, така че витрина дизайн са склонни да използват европейски или американски витрините теми.

maniquies venta china
etalagepoppen
manichino cina
manequim venta


Comments are closed.